Donirajte

Udruženje …IZ KRUGA – Bor je neprofitna organizacija, a jedan od načina našeg finansiranja su dobrotvorni prilozi i donacije.

Zahvaljujući Vašim donacijama pomoći ćete nam u borbi za ostvarivanje prava osoba sa invaliditetom, uvođenje novih usluga socijalne zaštite i ljudska prava opšte.

Novčane donacije u dinarima možete uplatiti na naš žiro račun.

Broj računa: 265-4610310000607-78

Primalac: …IZ KRUGA – Bor

Šifra plaćanja: 287

Svrha: Donacija za …IZ KRUGA – Bor