… IZ KRUGA – Bor je organizacija koja je osnovana 2019. sa ciljem da zaštiti prava i pruži podršku osobama sa invaliditetom i na taj način unapredi njihov položaj u društvu.

Naši aktivisti su kako osobe sa invaliditetom tako i osobe bez invaliditeta. Korisnici su nam sve osobe sa invaliditetom bez obzira na vrstu i stepen invalidnosti.

Naša misija je „Unapređenje društvenog položaja osoba sa invaliditetom i zaštita prava na život bez nasilja i diskriminacije svih osoba sa invaliditetom i njihovih porodica.”

Naša vizija je „Društvo i država ravnopravnih građana i građanki, bez nasilja i diskriminacije.”

Osoba nije kriva ako ima invaliditet. Potražite podršku kad vam je potrebna i objasnite na koji način vam možemo pružiti podršku. Otvoreno govorite o svojim potrebama jer je to način da vas neko upozna.Ne stidite se sebe. Svaka osoba sa invaliditetom je vredna. Budite svesni svojih granica ali i sposobnosti.Ne dozvolite da vas sažaljevaju. Ne sažaljevajte sebe. Pažljivo slušajte druge i tražite da drugi slušaju vas. Iskustvo svake osobe je jednako vredno.