Inicijativno uvođenje usluge „Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom starije od 26 godina“

Projekat „Inicijativno uvođenje usluge Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom starije od 26 godina“ realizovan je uz podršku Gradske uprave Bor u periodu od 1. juna 2020. do 30. septembra 2020.

Uz podršku NSZ Bor za pronalaženje odgovarajućih polaznika obuke u okviru ovog projekta ralizovana je obuka za 8 negovatelja/ica 15. i 16. avgusta u prostorijama Gradske uprave Bor. Obuku su održali sertifikovani predvači sa dugogodišnjim iskustvom iz udruženja Caritas Valjevo, a svi polaznici obuke dobili su Sertifikat o završenoj obuci.

Udruženje …IZ KRUGA – Bor je nakon obuke i dodele sertifikata, tokom meseca septembra, realizovalo uslugu na teritoriji grada Bora. Uslugu su koristile tri korisnice, a dve obučene negovateljice su bile radno angažovane na pola radnog vremena u toku mesec dana. Svrha ove usluge je podrška korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba u sopstvenim domovima kako bi se unapredio ili održao kvalitet njihovog života i sprečio smeštaj u institucije, a mogu da je koriste sve osobe sa invaliditetom koje usled nemoći ili smanjene funkcionalne sposobnosti nisu u mogućnosti da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

Obuka za negovatelje/ice

Dodela Sertifikata

Realizacija usluge Pomoć u kući