Udruženje „…IZ КRUGA – Bor, Organizacija za zaštitu prava i podršku osobama sa invaliditetom” objavljuje

POZIV

za obuku negovatelja/ica za osobe sa invaliditetom

Obuka se realizuje u trajanju od dva dana 8. i 9. jula. Obuku drže sertifikovani predvači i treneri. Nakon uspešno završene obuke, polaznici dobijaju Sertifikat o završenoj obuci. Odabrani kandidati potpisaće ugovor sa udruženjem …IZ КRUGA – Bor o pružanju usluge na period od mesec dana.

Ciljevi programa obuke: Razvoj znanja i veština negovateljica neophodnih za sveobuhvatni pristup i rad sa odraslim osobama sa invaliditetom da bi se unapredilo opšte stanje korisnika, nivo socijalne sigurnosti, kvalitet života korisnika kao i povećanje nivoa njihovog uključenja u život i aktivnosti zajednice. Sadržaji programa obuke imaju za cilj unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom i smanjenje njihove socijalne isključenosti.

Ciljna grupa: Osobe sa evidencije nezaposlenih NSZ Bor, za koje stručni radnik proceni da su odgovarajući kandidati za pohađanje obuke. Preduslov za uključivanje u akreditovani program obuke za pomoć u kući su lica sa najmanje trećim stepenom obrazovanja.

Molimo sve zainteresovane za pohađanje ove obuke da nam se jave na telefon 060/507-5077 ili putem mejla na izkrugabor@gmail.com do ponedeljka 06.07.2020. godine do 15h. Osobe koje budu odabrane za pohađanje ove obuke, biće o tome obaveštene u utorak 07.07.2020.