Udruženje …IZ KRUGA – Bor u saradnji sa udruženjem Mali princ organizovalo je dvodnevnu obuku za negovatelje/ice 15. i 16. avgusta u prostorijama Opštinske uprave Bor.

Obuku su održali sertifikovani predvači sa dugogodišnjim iskustvom iz udruženja Caritas Valjevo, a svi polaznici obuke dobili su Sertifikat o završenoj obuci. Obuka je realizovana u okviru pilot projekta „Inicijalno uvođenje usluge pomoć u kući za osobe sa invaliditetom starije od 26 godina“ koji je finansijski podržan kroz javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje i sufinisiranje programa i projekata od javnog interesa za grad Bor koje realizuju udruženja za 2020. godinu.

Pored obuke ovim pilot projektom je predviđena i implementacija usluge pomoć u kući na period od mesec dana, pa će odabrani kandidati imati priliku da stečeno znanje i praktično primene. Ova usluga bi trebala da se uvede kao stalna usluga u opštini Bor u narednom periodu.