Proteklog vikenda organizacija „Iz Kruga… Beograd“ održala je drugi trening na temu „Prava žena sa invaliditetom – od života do politike“.

Seminar u trajanju od tri dana (24. – 26. januara) realizovan je uz podršku UN Women, a u cilju jačanja kapaciteta ženskih organizacija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom.

Seminaru je prisustvovalo devetnaest učesnica ispred 16 ženskih organizacija širom Srbije, a među učesnicama bila je i naša organizacija „…IZ KRUGA – Bor“.

Obuka je obuhvatila teme poput stereotipa i predrasuda, diskriminacije, nasilja prema ženama sa invaliditetom, života u rezidencijalnim ustanovama, te političkog učešća žena sa invaliditetom.