Pomoć u kući je usluga namenjena deci, odraslima i starijima koji imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svojim domovima bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovolјna.

Organizacija „…IZ KRUGA – Bor“ u saradnji sa Udruženjem roditelja dece obolele od cerebralne i dečije paralize „Mali princ“ pokrenula je inicijativu za uvođenje usluge pomoć u kući. Naša ideja je da se ova usluga uvede među usluge socijalne zaštite u Boru, kako bi se olakašao položaj osobama sa invaliditetom koje ne mogu da koriste usluge dnevnog boravka, personalne asistencije i ličnog pratioca deteta.