Pozivamo sve žene sa invaliditetom da se prijave na besplatno predavanje o mogućnostima i preprekama pri zapošljavanju i samozapošljavanju u Srbiji.

Predavanje će biti preko platforme Zoom u hotelu Albo 24.02.2021. od 14:00 do 16:00 sati. Molimo sve zainteresovane žene da nam se jave do 22.02.2021.

  • Predstavićemo vam novi Priručnik za (samo) zapošljavanje žena sa invaliditetom autorke dr Kosane Beker
  • Razgovaramo o vašim pravima kroz korisne informacije koje treba da znate kada ste nezaposlene, specifičnostima zapošljavanja osoba sa invaliditetom, vrstama ugovora pri zapošljavanju, zaštiti radnih prava, samozapošljavanju, socijalnom preduzetništvu i zadrugarstvu.
  • Predavačica dr Vida Vilić, facilitacija Valentina Lepojević